Webteksten en vacatureteksten voor Cito

Cito ontwikkelt jaarlijks zo’n 500 toetsen en examens, in samenwerking met ruim 2000 (onderwijs-) professionals. Ook zetten ze hun expertise graag in voor trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling, voor onderwijs, bedrijven en overheden. Om nu en in de toekomst juist die mensen aan te kunnen trekken, die passen bij de ambities van de organisatie, moesten het werkenbij-gedeelte op de website van Cito vernieuwd worden. En de vacatureteksten onderscheidender.

CLAARTJEVISSER.NL schreef op basis van interviews met managers en medewerkers de nieuwe webteksten en ontwikkelde een nieuw format voor vacatureteksten. Op basis van dit format (her)schreef ik meerdere vacatureteksten voor Cito, die als voorbeeld dienen voor recruitment.

AMC-werkzaamheden

  • Interviewen management & medewerkers
  • Schrijven teksten werkenbij-gedeelte
  • (Her)schrijven vacatureteksten
  • Ontwikkelen format vacatureteksten

AMC-skills

  • Interviewen
  • Tekstschrijven