Herstructureren website en herschrijven webteksten voor EcoShape

Ecoshape is een consortium van private partijen, overheden en kennisinstellingen, dat zich binnen het programma ‘Building with Nature’ inzet om kennis te ontwikkelen over de inzet van natuurlijke processen in de waterbouw. Het uiteindelijke doel is om integrale oplossingen te bieden voor behoeften van maatschappij, natuur en economie en waterveiligheid.

De website van het consortium is een belangrijk onderdeel van de online communicatie en deze was toe aan een make-over in tekst en beeld. CLAARTJEVISSER.NL zorgde voor het herstructureren van de website, het (her)schrijven van alle (Engelse) webteksten en het plaatsen van nieuw beeldmateriaal.

"We have hired Claartje to reorganise and restructure our website. She managed to transfer our website that was originally developed by engineers and later adapted by managers to a clear and logical structured website.

The website is now easy accessible and pleasant to read for the people we have developed it for. The script writing and coordination with the web developers went smoothly and was finalised in a short time."

- Pieter van der Klis, Manager Coastal Engineering Department for Van Oord Dredging and Marine Construction

Marcom-werkzaamheden

 • analyse situatie & probleem
 • advies over redesign
 • herinrichten website
 • (her)schrijven teksten
 • verzamelen informatie en beeldmateriaal
 • plaatsen nieuwe teksten en beeldmateriaal

Marcom-skills

 • Probleemanalyse
 • Adviseren
 • Copywriting
 • Content management
 • Aansturen derden