Examinering studenten Mediamanagement van Grafisch Lyceum Utrecht

In 2011, 2012 en 2013 bood CLAARTJEVISSER.NL ondersteuning bij de examinering van de opleiding Mediamanagement van het Grafisch Lyceum te Utrecht.

Als mede-examineerder vervulde ik de rol van opdrachtgever die in een klantgesprek een campagne-opdracht neerlegde bij de student. Vervolgens hielp ik bij de beoordeling van de studentent op diverse onderdelen en criteria, zoals de debriefing, campagnebudget, planning en gespreksvoering (luisteren, samenvatten, doorvragen).

Zie voor een verdere indruk ook mijn blogpost: Geslaagde examens Grafisch Lyceum Utrecht #GLU.

Skills

  • opdracht geven
  • briefen
  • debriefen
  • beoordelen