Marketingondersteuning voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Het NTvG is het grootste medisch-wetenschappelijke tijdschrift in de Nederlandse taal, uitgegeven door de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het NTvG had behoefte aan iemand die op strategisch niveau meedacht, maar ook kon bijspringen in de uitvoering.

CLAARTJEVISSER.NL ondersteunde het NTvG van september 2011 tot en met december 2012 als freelance marketeer. Een brede opdracht waarbij ik diverse werkzaamheden had, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Van het opstellen van een pragmatisch marketingplan en werkbare planning, tot het opzetten en mede uitvoeren van marketingacties en onderzoek.

Aandachtsgebieden waren met name het vergroten van naamsbekendheid onder studenten Geneeskunde. In het kader daarvan organiseerde ik dan ook studentenpanelbijeenkomsten en richtte ik me op abonneewerving onder studenten. Daarnaast werkte ik mee aan de abonneewerving van specialisten en het in de markt zetten van NTvG Academy (o.a. Continued Medical Education, podiumavonden en auteurscursussen). Tot slot gaf ik advies met betrekking tot het opstellen van social media beleid.

Claartje is een echte 'nieuwe generatie' marketeer; ze is opgegroeid met sociale media en weet precies hoe die in het plaatje passen. Daarbij is ze heel snel van begrip, bescheiden en aardig. Niet alleen kan Claartje een goed marketingplan schrijven, ze doet er ook alles aan om plannen om te zetten in actie. Bij ons werkte Claartje zich razendsnel in in een voor haar nieuwe (medische) wereld en leverde al heel snel resultaat af.

- Lisette Cleyndert, directeur NTvG

Marketingwerkzaamheden

 • bepalen marketingstrategie
 • opstellen marketingplanning
 • bedenken campagnes/acties
 • uitvoeren marketingacties
 • organiseren bijeenkomsten
 • schrijven marketingteksten
 • stand bemanning beurs

Marketingskills

 • Marketingstratgie
 • Marketinguitvoering
 • Social mediamarketing
 • Copywriting
 • Organiseren